קורס Executive
  
  
  
איך שמעת עלינו?

קורס Executive

סילבוס – קורס ה- Executive למנהלי המשאב האנושי

קורס ה-Executive מיועד לאפשר לכל מנהל לחמוק ולהתגבר על מירב הטעויות והמלכודות הנפוצות בהעסקת עובדים; הקורס בנוי באופן מתודולוגי מן הכלל אל הפרט: בתחילה- סקירת הדינים החלים והמלכודות הנפוצות, ניתוח דרכי ההתמודדות והפתרונות, ולבסוף התאמת הפתרונות לסביבה העסקית הספציפית של כל משתתף ומשתתף.

מפגש פתיחה: (מפגש פרונטלי)
פתיחת המירוץ – מפגש הסבר על מבנה הקורס, היכרות הסביבה העסקית של המשתתפים השונים, הדרכה טכנית, אופן הלימוד ותכניו השונים.
בונוס - במסגרת המפגש - הרצאה קצרה על התמודדות עם ביקורות פתע מטעם אגף האכיפה של משרד הכלכלה (לשעבר- התמ"ת).

שיעור מספר 1
מסגרת הדינים הספציפיים החלים עליי כמעסיק: פירמידת הדינים בעולם העבודה; חוקים, תקנות, צווים, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה.

שיעור מספר 2
מגוון הזכויות הסוציאליות ודרכי חישובן באופן שגרתי ובמצבים מיוחדים: דמי חופשה, דמי חג, הבראה, מחלה, תאונות עבודה, אבדן כושר.

שיעור מספר 3 
כיצד נתכנן משרות עתידיות? התאמה בין אופי המשרה, הפעילות בשטח, וסוג המשרה הנבחר. כיצד נבנה את מנגנון התגמול בתלושי השכר?

שיעור מספר 4
בניית חוזי העבודה האישיים; כיצד נימנע מטעויות? בניית מנגנוני תגמול, הגנות על קניין רוחני, מנגנוני סיום העסקה, מנגנוני אי תחרות, ועוד.

מפגש אמצע : (מפגש פרונטלי)

יצירת משולש ההתאמה למניעת תביעות: שטח-תלוש-חוזה. יישום על פי ארבעת השיעורים הראשונים, שאלות המשתתפים והתאמת החומר הנלמד למציאות העסקית הספציפית של כל משתתף.

שיעור מספר 5
אפשרויות סיום יחסי העבודה, על דרכיהן הנפוצות והמיוחדות; פיטורין והתפטרות, יציאה לגמלאות, שלילת פיצויים, דרכי ביניים לסיום יחסי עבודה, ועוד.

שיעור מספר 6
ניתוח מקרים ולקחי העבר: פרשיות ולקחיהן, טעויות ופתרונן, מלכודות נפוצות
ודרכי התמודדות עמן תוך הסבר מפורט ודוגמאות.

שיעור מספר 7
צורות העסקה מיוחדות. כיצד נעסיק פרילנסרים, עובדים זרים, עובדים פלסטינאים, ועוד.


מפגש סיום (מפגש פרונטלי):

הבניית והפנמת לקחי העבר בחברות השונות של המשתתפים- כיצד לתפוס אותי, וכיצד אמנע מכך? יישום שלושת השיעורים האחרונים, סיעור מוחות בין המשתתפים, והתאמת החומר לסביבה הספציפית של כל משתתף ומשתתף.

סיום וחלוקת תעודות.